ผู้บริจาคสมทบสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น


ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลสุขภาพ
โรงพยาบาลเด็กแห่งที่ 2
ของประเทศไทย